25 augustus 2019
Muziekvereniging-Jubal.nl
JUBAL
 
 
 
Menu 05 Opleiding 2 februari 2014

OpleidingSinds het najaar van 2006 biedt Jubal, via introductie op de basisschool, AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming) aan.

Jeugd vanaf groep 5 kan na schooltijd deelnemen aan deze lessen. Deze lessen worden in groepsverband gegeven. Op speelse wijze wordt een begin gemaakt met het leren lezen van het notenschrift en het bespelen van een instrument.

Bij Jubal wordt daarvoor gebruik gemaakt van blokfluiten. Ook krijgen de kinderen informatie over instrumenten die in een harmonieorkest worden bespeeld, zodat zij (en hun ouders) een beter beeld kunnen krijgen van hoe het is om een instrument te leren bespelen en welke mogelijkheden er zijn.

De cursus AMV bestaat uit ongeveer 35 à 40 lessen onder leiding van Ymkje Hellinga. Deze lessen worden gegeven tijdens het schooljaar in basisschool de Garve.

Instrumentlessen

Jeugd vanaf ca. 9 jaar kan bij Jubal les krijgen op een muziekinstrument. De meeste leerlingen volgen een opleiding die verzorgd wordt door de vereniging. We hebben hiervoor vakleerkrachten die de kinderen vertrouwd maken met het instrument dat ze gekozen hebben.

Voor de instrumenten waar we geen leerkrachten voor hebben kunnen de leerlingen bijvoorbeeld naar de muziekschool in Zutphen.

De leerlingen worden in 2 à 3 seizoenen opgeleid tot het behalen van respectievelijk theorie en praktijk muziekexamen A van de KNFM, de Koninklijk Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen. Tijdens deze opleiding is het de bedoeling dat ze -zodra de leraar zegt dat ze daar aan toe zijn- mee gaan spelen in het opleidingsorkest. Dit om kennis te maken met het samenspelen in een orkest.

Enige tijd na het behalen van het A-diploma, tijdens de opleiding voor het B-diploma, wordt door de dirigent in overleg met de leraar bepaald wanneer de leerling in kan stromen in het harmonieorkest.

Om het speelplezier te vergroten en de aansluiting bij het groot orkest soepel te laten verlopen, wordt aangeraden minimaal het B-diploma te behalen voor een betere beheersing van het instrument.

Voor nadere informatie en voor bijvoorbeeld vragen over kosten kunt u mailen naar bestuur@muziekvereniging-jubal.nl.

Ook kunt u de jaarlijkse voorspeel-uitvoering bezoeken, onder "Agenda" kunt u vinden wanneer deze gehouden wordt.


©muziekvereniging jubal 2014- Powered by Dutch CMS